Projekt 11092 Avslutat Samverkan mellan beställare och utförare av drift och underhållsentreprenader.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH inom CDU (Centrum för forskning och utbildning i drift och underhåll av infrastruktur). Syftar till att utarbeta och genom fallstudier testa metoder för samverkan mellan beställare och utförare. Samfinansiering med Vägverket och Banverket.

Arbetet har resulterat i licentiatuppsatsen "Partnering: definition, theory and the procurement phase", Johan Nyström, KTH, 2005, samt en svensk sammanfattning Samverkan mellan beställare och utförare av drift- och underhållsentreprenader (12 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
  • Folke Snickars
Relaterade projekt