Projekt 11438 Avslutat Teknikhandbok för VVS

Projekttid

Sammanfattning

Projektets syfte var att ta fram en handbok för VVS-entreprenörer med VVS-montörer som den huvudsakliga målgruppen.

VVS-Installtörernas Teknikhandbok 2005 (292 sid i overallsfickformat) innehåller framför allt material som VVS-montören behöver ha tillgängligt "på plats", t ex principritningar, måttskisser och liknande. Handboken innehåller också bakgrundsinformation som orientering om olika slag av VVS-system, legionellarisker och korrosionsskydd men också tekniska detaljer som krav på utrymme, upphängningar av rörledningar och materialegenskaper.

Projektansvarig
  • VVS-I Service AB
Projektledare
Relaterade projekt