Projekt 13888 Avslutat Teknikhandboken VVS för en större grupp – framtagning av engelsk version.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För det ökade behovet av kunniga verksamma personer ute i produktionen i samband med en utökad global marknad har vi behov att bra och praktisk information finns tillgänglig på engelska Nu finns därför Teknikhandboken VVS på engelska tillgänglig för fler målgrupper som att tillgängliggöra sig den kunskap/ information som boken kan ge. Detta är ett sätt i
det allt viktigare i arbetet med att finna bra medarbetare säkra sysselsättningen i branschen. För nyanlända kan detta tidigarelägga och underlätta en anställning.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare
Relaterade projekt