Projekt 12802 Avslutat Utveckling och användning av multikomponent-seismik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Forskning inom Trust-programmet (Sveriges Bygguniversitet och Uppsala Universitet).

Detta projekt syftade till att utveckla seismiska och elektromagnetiska metoder för svenska förhållanden för att därigenom kunna genomföra kostnadseffektiva anläggningar under jord som är säkra, miljövänliga, energieffektiva och enkla att underhålla under många decennier.

Projektets mål var att utveckla två unika geofysiska mätmetoder som är speciellt designade för att möta existerande utmaningar i urbana områden. En nio-komponents seismik land-streamer kommer att har utvecklats i samarbete med en industripartner. En land-streamer är en lång kabel längs vilken geofoner är monterade för att dras efter till exempel en bil, bestående av tre-komponent geofoner och tre-komponent vibratorer (signalkällor). Vårt RMT system har modifierats för att kunna samla in data på sjöar och floder där traditionella land-baserade geoelektriska metoder fungerar dåligt och är besvärliga. Systemet har testats på utvalda platser och i pågående projekt.

Två doktorander och en post-doc har arbetat med projektet, dels med utveckling av instrument och datainsamling, processering och analys av multikomponent seismikdata, dels med utveckling av EM system, datainsamling samt inversion och tolkning av data.

Slutredovisningen utgörs av två licentiatavhandlingar: (1) "Multicomponent digital-based seismic landstreamer for urban underground infrastructure planning", Bojan Brodic, Uppsala universitet (34 sidor) (2) "Boat-towed RMT for urban underground infrastructure planning", Suman Mehta, Uppsala universitet (36 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt