Projekt 13223 Avslutat Utveckling och användning av multikomponent-seismik, Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Uppsala Universitet. Under de senaste åren har efterfrågan och krav på urban infrastruktur ökat över hela världen och då inte minst i Sverige. Ofta saknas dock kunskap och förståelse om rådande geologi och strukturer under ytan i stadsmiljöer. En detaljerad kunskap om förhållanden i berggrunden är väldigt viktig vid planeringen av till exempel diken, kulvertar och tunnlar eftersom det kan avgöra vilka metoder som bör användas vid när man gräver eller förstärker.

Geofysiska mätningar i en dynamisk stadsmiljö är däremot i de flesta fall förknippat med en mängd svårigheter relaterat till begränsningar i utrymme och tid samt den stora mängden av signalstörningar (till exempel markvibrationer från fordon eller elektromagnetiska störningar från kraftledningar). Därför ställs det höga krav på att den geofysiska mätutrustningen måste vara flexibel och anpassningsbar för en mängd olika situationer med minimal påverkan på omgivningen. Men samtidigt får den inte heller påverkas av till exempel elektromagnetiskt brus.

Som en första del i detta projekt har vi utvecklat ett seismiskt landstreamer-system med digitala multikomponent-sensorer som är känsliga över ett brett frekvensspektrum. Detta har visat sig särskilt lämpligt när man är i behov av högupplöst information i omgivningar med starkt störande miljöer. Både tekniken och metoder för datainsamling med den seismiska landstreamern, och resultat och tolkningar av insamlad data har utvärderats vid ett flertal planeringsprojekt för underjordisk infrastruktur i både Sverige, Finland och Norge.

Slutredovisningen utgörs av seniorforskningsrapporten "Multicomponent digital-based seismic landstreamer and boat-towed RMT systems for urban underground infrastructure planning", Alireza Malehmir, Uppsala Universitet, et al. (31 sidor och 4 bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt