Projekt 14043 Avslutat Uppföljning 2021 av provväg RV 49 Mariesjö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har följt upp en provsträcka som anlades på RV 49 utanför Skövde 2009. Den ursprungliga provsträckans syfte var att undersöka om olika bitumensorter med samma gradering men olika ursprung skulle åldras likvärdigt eller om märkbara skillnader skulle uppstå över tid. En första uppföljning gjordes 2016 och målet med denna var att undersöka om de trender som sågs mellan 2009 och 2016 fortsatte och hur materialegenskaperna såg ut efter 12 år på vägen. Från de bitumen och asfaltsprover som gjorts så kan det ses att de har likvärdiga egenskaper även nu.
Undantaget är ett av de sju bitumensorterna som visar på mycket avvikande åldring mot de andra sorterna.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt