Projekt 12213 Avslutat Tekniska byten vid installation av sprinkler i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

SSyftet med projektet var att ta fram en metodik för att verifiera "tekniska byten" och att använda metodiken för att verifiera några "tekniska byten" som kan användas om sprinkler installeras i byggnader.
Tekniska byten definieras som avsteg från byggnormens krav på brandsäkerhet genom att en förändring som ökar brandskyddet byts mot en lättnad i ett annat brandkrav. Ett typiskt exempel är installation av sprinkler som kan bytas mot avsteg i det passiva brandskyddet. Tekniska byten kräver noggrann verifiering för att visa att det totala brandskyddet är uppfyllt.
Arbetet bedrevs genom nordisk samverkan. Det ska omfattade både konventionell sprinkler och boendesprinkler, eftersom det finns många frågeställningar kring skillnader mellan de båda systemen som behöver klarläggas. Målet är att få en nordisk samsyn inom området för att sedan kunna agera på europeisk nivå.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings", Fredrik Nystedt, LTH (126 sidor med bilagor) och en artikel "Sprinkler möjliggör tekniska byten" i tidskriften Brandsäkert 2-2011.

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt