Projekt 13874 Avslutat Energiklassning av byggbodar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektets slutliga syfte är att bidra till byggföretagens minskning av energianvändning i bodetableringar genom att införa ett energiklassningssystem som främjar användning av energieffektiva bodar och bodetableringar och som tas fram tillsammans med och antas av byggbranschen (bodtillverkare, boduthyrare, byggföretag och byggherrar).
Energiklassningssystemet kommer att skapa bättre förutsättningar för entreprenörer att driva utvecklingen av hållbarhetsfrågor såsom energieffektivisering i byggprocessen. Energiklassningssystemet blir ett verktyg för att optimera upphandlingen av bodar och bodetableringar ur ett hållbarhetsperspektiv. Energieffektiva bodetableringar kan också i sin tur minska driftkostnader för entreprenörer.
Projektets mål är att ta fram ett energiklassningssystem med tillhörande kriterier och klassningsregler för byggbodar och bodetableringar samt förbereda för dess införande. Dessutom kommer riktlinjer och vägledning för byggherrar och kravställare på hur klassningssystemet ska användas att tas fram. Projektet kommer också att resultera i att en huvudman för certifiering av systemet tar över efter projektets slut.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt