Projekt 11025 Avslutat Utveckling och praktiska test av gemensamt returpallsystem för byggbranschen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Omfattade en pilotstudie i syfte att praktiskt testa och utveckla resultaten från tidigare genomförda studier SBUF informerar 00:19 Gemensamma retursystem vänder miljökrav till lönsamhet). De primära utgångspunkterna för det gemensamma returpallsystemet var att kostnaderna och miljöbelastningen i hela kedjan ska minimeras. Samarbete med ett flertal byggföretag, leverantörer och byggmaterialtillverkare.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige
Projektledare
Relaterade projekt