Projekt 13576 Avslutat Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Lunds Tekniska Högskola.
Syftet med doktorandprojektet presenterat i denna rapport är att ta fram ett rationellt underlag för omfogning av tegelfasader. Målsättningen med doktorandprojektets första del har varit att genom främst experimentella studier klarlägga beteendet hos slagregnsutsatt tegelmurverk avseende vattenupptagning och regngenomslag. I studierna utsattes provkropparna för simulerat slagregn genom kontrollerad, droppformig vattenbesprutning under 23 timmar. Provkropparna byggdes med tegel med olika vattenupptagningsegenskaper och tre olika fogtyper. Resultatens praktiska betydelse kan, så här långt, sammanfattas som att fogerosion i för övrigt välutfört, ej uppsprucket tegelmurverk, inte leder till varken förhöjd vattenupptagning eller regngenomslag. Istället för att som idag genomföra fullständig omfogning, kan därför en kombination av fasadtvätt och partiell omfogning av murpartier med eroderade murfogar framstå som ett mer rationellt, kostnads- och resurseffektivt alternativ.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt