Projekt 14052 Pågående Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader. Del 2.

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med det föreslagna projektet är att bredda kunskapsbasen kring renovering av tegelfasader, med fokus på omfogningsproblematiken. Det föreslagna projektet kommer att utgöra fortsättning på ett forskningsprojekt från licentiat till doktorsavhandling. Frågor som berörs omfattar experimentell undersökning och simuleringar av vattenupptagning och regngenomslag i murverk med eroderade fogar; effekterna av materialval och arbetsutförande, även avseende långsiktig beständighet, resursanvändning och klimatpåverkan.

Projektansvarig
  • Morneon Fasad AB
Projektledare
Relaterade projekt