Projekt 13940 Avslutat Lean Construction - nuläget

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta är den första svenska forskningsstudien som undersöker LC-state-of-art i en
större skala. Den ger empiriskt underlag för en svensk state-of-art som inte kan
hittas i tidigare, snävare studier. Den visar också att den diversifierade
implementeringen av LC i Sverige avviker från en mer ”puristisk” förståelse av LC.

Som sådan kan LC-forskning, utbildning, information och spridning behöva
omdirigeras för att realistiskt möta industrins krav. Parallellt bör LC-praxis möjligen
informeras genom en kombination av top-down och bottom-up tillvägagångssätt.
Slutligen kan ett starkare branschövergripande samarbete behövas för att
underlätta LC-kunskap och praktik i Sverige.

Projektansvarig
  • F.O. Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare
Relaterade projekt