Projekt 13940 Pågående Lean Construction - nuläget

Projekttid

Sammanfattning

Lean Construction är sedan länge introducerat, använt och utvecklat på lite olika sätt i svenska entreprenörsföretag. Det gäller till exempel stora företag som JM, NCC, Veidekke och Peab, men även små företag som RA bygg och Ytterby bygg. Syftet med detta projekt är att • göra en nulägesbedömning for användning av lean construction i praxis i Sverige • identifiera olika segment av företag med olika lean-behov • genomföra framåtblickande workshops med representanter för dessa lean-segment • dokumentera och kommunicera projektets resultat Projektet avser att fokuserar på entreprenörer i SCBs branschgrupp 41, 42 och 43. Detta innebär en avgränsning från arkitekt- och ingenjörskonsulters användning av lean construction. Projektets resultat avses i första hand bidra till process- och produktionsutveckling i svenska entreprenörsföretag. Den sekundära målgruppen är också utbildningsinstitutioner, andra delar av byggbranschen och branschorganisationer.

Projektansvarig
  • F.O. Peterson & Söner Byggnads AB
Projektledare
Relaterade projekt