Projekt 11555 Avslutat Förstudie: Upplärning med systematisk arbetsinstruktion

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med förstudien var att genom intervjuer och grupparbeten med personal på byggarbetsplatser utvärdera om det finns behov av systematiska arbetsinstruktioner och hur dessa kan utformas. Har utförts i samarbete med LTH.

Rapporten heter Förstudie - Upplärning med systematiska arbetsinstruktioner (15 s exkl bilagor samt CD), Åke Bergh & Mats H Persson.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt