Projekt 4088 Avslutat Hantering av VVS-material

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

I studier i ett tidigare projekt (se SBUFs folder Effektiviteten i VVS-branschen - Arbetstidens utnyttjande) kunde man påvisa att tidsåtgången för bl a materialhantering är stor för VVS-montörer. Andelen direkt montagetid låg i många fall så lågt som ca 40 % av den totala arbetstiden. Samstämmiga bedömningar inom rörföretag pekar på att kraftiga besparingar i form av minskad montörstid, minskade ledtider och minskat spill kan uppnås genom förbättrad materialhantering, samtidigt som man åstadkommer en förbättrad arbetsmiljö och ergonomi för montörerna. Syftet har varit att som en fortsättning av det tidigare projektet utveckla en utrustning för rörföretagens materialhantering.

Projektet har med bidrag från SBUF genomförts av BPA VVS AB, Byggsamverkan produktion & utveckling i Göteborg AB, Byggmästareföreningen Väst/FoU-Väst och andra. Arbetet har omfattat prototypframtagning, utvärdering av prototyp, tillverkning av en serie om fyra arbetsstationer, användning samt uppföljning av montörernas förbättringsförslag.

De montörer som har provat de fyra arbetsstationerna har upplevt hjälpmedlet som positivt. Den ursprungliga idén med att vagnen skulle hanteras av grossisten för att fylla på material har inte vunnit gehör hos montörerna. De ser istället vagnen som sin egen arbetsstation och vill inte släppa den ifrån sig. Däremot vill man förädla beställningsrutinerna genom säkrare avrop.

Relaterade projekt