Projekt 9071 Avslutat Kvalitetsstyrt godkännande

Projekttid

Sammanfattning

Projektet har syftat till att granska och pröva olika sätt att förenkla beställarens mottagningskontroll, utvärdera om beställarens godkännande av vissa element av projektering, utföranden och funktioner helt eller delvis kan ersätta slutbesiktningen samt studera behovet av ändringar eller kompletteringar i AB och lämna förslag till AF-texter. Arbetet har utförts i samarbete med bland annat Akademiska Hus AB, Vägverket och FoU-Väst.

Projektansvarig
  • PEAB Väst
Projektledare
  • Lars Björkman
Relaterade projekt