Projekt 13670 Avslutat En ny generation förebyggande av arbetsolycksfall med maskininlärning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur metoder och tekniker för maskininlärning skulle kunna tillämpas för att utveckla en forskningsbaserad prototyp för att förebygga arbetsolyckor i ett entreprenadföretag. Uppsatsens fokus ligger på att utforska en utvecklingsprocess som överbryggar maskininlärning och dataanalys med säkerhetskontexten i ett entreprenadföretag och licentiatarbetet bidrar med tillämpad kunskap.

Resultatet av avhandlingen visade att man genom en analys av olycksrapporter med hjälp av maskininlärning kan uppnå ny kunskap om olyckor. Det fanns dock flera utmaningar som visade sig hindra utvinning av kunskap och tillämpning av
maskininlärning. De identifierade utmaningarna relaterade främst till standardisering av utvecklingsprocessen och genomförbarheten av implementering och utvärdering. Analysen drog vidare slutsatsen att ACM verkade ha nått ett moget stadium, där ett nytt tillvägagångssätt behövs för att förstå de regler som styr relationer mellan framväxande nya risker –
snarare än systematiseringen av själva riskerna

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt