Projekt 14159 Pågående Olycksförebyggande genom maskininlärning hos en byggentreprenör

Projekttid

Sammanfattning

Sveriges järnvägar har fått allt större betydelse i takt med att klimatfrågorna avancerat högre upp på agendan, detta betyder fler tåg i spår när allt fler väljer järnvägen för resor och godstransporter. Detta är positivt för samhället men försvårar arbetet för järnvägsteknikerna som upplever mer stress när det blir svårare att få tid i spår för att utföra underhållsarbete. Detta gör det viktigare än någonsin med en säkerhetskultur där att alla medarbetare följer de säkerhetsregler som är framtagna för att arbeta säkert i spårområdet.

FSJ har tillsammans med Byggföretagen och dess medlemmar identifierat behovet av att finna nya modernare kanaler för att nå ut till medlemsföretagens medarbetare med budskapet ”vi jobbar säkert eller inte alls”. Vi ser även ett behov av att kontrakterade underleverantörer ska känna till att jobbar man som underentreprenör för en järnvägsentreprenör som är medlem i FSJ så följer man alltid säkerhetsföreskrifterna. FSJ kommer därför producera en kortfilm som visar hur vi inom FSJ alltid följer regler och jobbar säkert i spår. ”Vi jobbar säkert eller inte alls”!

Syftet med filmen är att visualisera vilka regler som gäller för att vistas i spår, vad gör du varje dag när du kommer till arbetsplatsen. Vi vill visa stolta järnvägstekniker som tack vare säkerhetsreglerna kan arbeta säkert ute i spår och vilken samhällsinsats de gör genom sitt arbete.

Projektansvarig
  • NCC AB
Relaterade projekt