Projekt 12338 Avslutat Implementering av Eurokoderna inom geoteknik, etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

I och med övergången till Eurokoderna i Sverige har geoteknikbranschen gått samman och bildat IEG (Implementeringskommision för Europastandarder inom geoteknik). Enbart pålning och spontning i det svenska byggandet medför kostnader av storleksordningen 1-2 miljarder kronor årligen. Att välja rätt dimensioneringssätt innebär stora besparingar.
Slutredovisningen utgörs av en kortfattad beskrivning av arbetet under 2010 inom "Implementeringskommissionen för Europastandarder.


Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt