Projekt 13741 Avslutat Energiberäkning av äldreboenden - branschgemensam tolkning av Boverkets krav

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Rapporten belyser hur krav på energiprestanda i Boverkets byggregler har tolkats på olika sätt vid nybyggnadsprojekt med äldreboende. Skillnad i kravnivå mellan olika tolkningar påvisas och problematiseras.

I rapporten behandlas olika regelverk och verksamhetskrav som berör äldreboenden. En modell för tolkning av energikraven i Boverkets byggregler som kan tillämpas på särskilda boendeformer för äldre presenteras.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare