Projekt 13477 Avslutat Samverkan för en hållbar anläggningsbransch 2.0

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Aktörer längs värdekedjan bedriver i dag en rad olika initiativ inom hållbarhetsområdet i form av utvecklingsprojekt och liknande. I många fall saknas samordning mellan dessa projekt och i vissa fall överlappar projektens kontext. Genom ökad samverkan mellan aktörer och initiativ kan vi få en ännu effektivare användning av de resurser branschen gemensamt lägger ner.

Projektet "Hållbar infrasamverkan 2.0" syftade till att, med fokus på hållbarhet, främja samverkan inom anläggningsbranschens hela värdekedja samt mellan bygg- och anläggningsbranschen. Projektet syftade även till att få en större utväxling av de initiativ och utvecklingsprojekt som genomförs och bättre spridning av resultat och erfarenhetsåterföring.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hållbar Infrasamverkan 2.0", Sofie Absér, WSP.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt