Projekt 13626 Avslutat Frischakt (släntschakt) i lös lera med nyttjande av "3D-effekten"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektets fokus varit på att öka förståelsen för hur 3D-effekten kan tillgodoräknas, varvid en stor del av arbetet har omfattat analyser med finita element metoden (FEM) - inklusive beaktande av tredimensionella geometrier och/eller lastförutsättningar (3D-FEM). Det viktigaste från studien är att nuvarande branschpraxis baseras delvis på en felaktig ekvation. Detta medför sannolikt resultat som är mer eller mindre ”på säkra sidan”. Baserat på analyserna med 3D-FEM av 66 st scenarier föreslås ett antal förenklade beräkningsmetoder – varav en metod i huvudsak är en korrigerad variant av nuvarande branschpraxis.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt