Projekt 11436 Avslutat Utveckling av rationella och riskminskande metoder vid användning av prefabricerade skalelement - skalmursvägg och plattbärlag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Syftade till att i praktisk tillämpning utvärdera tidigare utvecklade lösningar för hur arbete med prefabricerade skalelement kan göras mer rationellt och säkert.

Resultaten redovisas i rapporten Utveckling av rationella och riskminskande metoder vid användning av prefabricerade skalelement - skalmursvägg och plattbärlag, Etapp 2:slutrapport, Linda Rose (25 s) samt handboken Arbeta rätt med skalelement. Handboken kan beställas hos APJ Betong & Anläggningsteknik AB på tel 08-758 15 75 eller genom e-post info@apj.se .

Projektansvarig
  • Apj Betong & Anläggningsteknik AB
Projektledare
Relaterade projekt