Projekt 11161 Avslutat Utveckling av rationella och riskminskande metoder vid användning av prefabricerade skalelement - skalmursvägg och plattbärlag

Projekttid

Sammanfattning

Utveckling av metoder för transport, utplacering, montering och gjutning av prefabricerade skalelement som är mer rationella och ger mindre personskador än de metoder som används idag.

I en inledande etapp har utvecklats lösningsförslag, vilka redovisas i rapporten "Utveckling av rationella och riskminskande metoder vid användning av prefabricerade skalelement - skalmursvägg och plattbärlag", Linda Rose, ERAK (20 sid).

Rapporten är ett bra exempel på konkret problemlösning i produktionen utmynnande i flera goda förslag till förändringar och förbättringar. Dessa avses utvärderas i en senare etapp av projektet.

Projektansvarig
  • APJ Betong & Anläggningsteknik AB
Projektledare
Relaterade projekt