Projekt 14006 Pågående Förbättring av träaskors puzzolana aktivitet i ekologisk betong

Projekttid

Sammanfattning

Undersökning av bioaska har visat att de betydliga variationerna i askornas kemiska sammansättning utesluter en direkt användning som ersättning för Portland cement. Huvudproblemet är de relativt stora mängderna kol och för höga eller låga kvoter mellan kalcium och kiseldioxid som kan leda till en låg puzzolanisk aktivitet. Syftet med detta projekt är att utveckla ny processteknik som möjliggör en förbättring av askans puzzolaniska egenskaper. Minimikrav på prestanda bör vara åtminstone att träaska ligger på samma nivå som kolflygaska. Metoden ska vara tillämplig på träaska med ursprung från olika källor.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt