Projekt 14006 Avslutat Förbättring av träaskors puzzolana aktivitet i ekologisk betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Slutsatserna från första delen av projektet kan sammanfattas i följande:
• Intensiv malning av träaskan ökar materialets reaktivitet och minskar effekten av variationer i askans kemiska sammansättning.
• Aktivatorernas kemiska sammansättning påverkar blandningens porositet och därigenom betongens egenskaper.
• Ökad andel träaska ökar porositeten för alla blandningar oavsett aktivator.
• Natriumsilikataktiverade cementpastan hade den mest homogena och tätaste mikrostrukturen, medan de natriumkarbonataktiverade var den mest porösa.
• Studiens resultat visar tydligt att bildningen av C-A-S-H är den huvudsakliga reaktionsprodukten för alla proverna.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt