Projekt 9080 Avslutat Användning av industriella restmaterial och filler vid betongbyggande - den tidiga hållfasthetsutvecklingen med speciell inriktning på vinterförhållanden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTH som syftat till att öka kunskaperna om betong med tillsatsmaterial (slagg, flygaska, silkastoft, kalkstensfiller), speciellt med avseende på vinterförhållanden.

Redovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Development of strength and heat of hydration of young concrete at low temperature - Influence of granulated blast furnace salg, silica fume and limestone filler", Monica Lundgren LTH samt sammanfattningen Användning av industriella restmaterial och filler vid betongbyggande - den tidiga hållfasthetsutvecklingen med speciell inriktning på vinterförhållanden.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
Relaterade projekt