Projekt 13822 Avslutat Undvikande av plastiska krympsprickor i betong med en ny beräkningsmetod –

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Plastiska krympsprickor i betong uppstår alltför ofta strax efter gjutning av horisontella konstruktioner, exempelvis plattor och bjälklag, och speciellt i varmt och blåsigt väder. Kostnaderna för att reparera sprickorna kan bli mycket höga och det har uppskattats att de kan uppgå till 30 miljoner kr per år - bara i Sverige. Det inses att det är mer ekonomiskt tidigt sätta in åtgärder för att undvika sprickbildningen. Tidig sprickbildning orsakas av två drivkrafter: 1) plastisk krympsprickbildning som är ett fysikaliskt fenomen som uppstår på grund av en snabb och stor förlust av fukt, främst i form av avdunstning, 2) autogen krympning på grund av kemiska reaktioner mellan cement och vatten. I detta projekt undersöks framförallt den förstnämnda effekten. Under del I av projektet har intressanta iakttagelser kunnat göras beträffande olika betongkvaliteters sprickbenägenhet vid halvskaleförsök och framförallt hur den teoretiska modellen stämmer överens med observationerna från försöken. Relationer mellan materialorienterade försöksmetoder och beteendet i halv skala har även studerats. En godbas för möjlig fortsättning av projektet har etablerats.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt