Artikel Metod för att undvika plastiska krympsprickor i betong

Publicerad

Sprickor kan hållas på minimal nivå genom ny kunskap om materialval och härdningsmetod.
Plastiska krympsprickor i betong uppstår ofta strax efter gjutning av horisontella konstruktioner, exempelvis plattor och bjälklag, och speciellt i varmt och blåsigt väder. Kostnaderna för att reparera sprickorna kan bli höga. Det är mer ekonomiskt att tidigt sätta in åtgärder för att undvika sprickbildningen.
Plastiska krympsprickor i betong uppstår ofta strax efter gjutning av horisontella konstruktioner, exempelvis plattor och bjälklag, och speciellt i varmt och blåsigt väder. Kostnaderna för att reparera sprickorna kan bli höga. Det är mer ekonomiskt att tidigt sätta in åtgärder för att undvika sprickbildningen.

Snart kan entreprenörer på förhand, innan betonggjutning, välja en betong med minsta uppsprickningstendens. Sprickorna kan då hållas på minimal nivå genom ny kunskap om materialval och härdningsmetod.

Det här projektet har vidareutvecklat en beräkningsmetod för att undvika plastiska krympsprickor i betong. Det har saknats en metod tidigare som säkert kan uppskatta risken för plastiska krympsprickor. Med nya metoden kommer entreprenörers möjligheter till planering för åtgärder för att skydda betongytan att förenklas.

Bakgrund

Plastiska krympsprickor i betong uppstår alltför ofta strax efter gjutning av horisontella konstruktioner, exempelvis plattor och bjälklag, och speciellt i varmt och blåsigt väder. Kostnaderna för att reparera sprickorna kan bli mycket höga. Det har uppskattats att de kan uppgå till 30 miljoner kr per år, bara i Sverige. Det är mer ekonomiskt att tidigt sätta in åtgärder för att undvika sprickbildningen.

De metoder som användas för närvarande för att mildra uppsprickningsrisken är baserade på att minska avdunstningen från den nyligen gjutna betongen, genom till exempel täckning av ytan, vattenbegjutning och applicering av membranhärdare.

Intressanta iakttagelser kring sprickbenägenhet

Under del I av projektet har intressanta iakttagelser kunnat göras beträffande olika betongkvaliteters sprickbenägenhet vid halvskaleförsök och framförallt hur den teoretiska modellen stämmer överens med observationerna från försöken.

Relationer mellan materialorienterade försöksmetoder och beteendet i halv skala har även studerats. En god bas för möjlig fortsättning av projektet har etablerats.

Det SBUF-delfinansierade projektet ”Undvikande av plastiska krympsprickor i betong med en ny beräkningsmetod – del I” (13822) har genomförts vid Luleå tekniska universitet (LTU) inom forskningsämnet Byggmaterial, i samarbete med företagen Betongindustri AB och Linotol AB. 

Projekledare var Faez Sayahi, Tekn. dr, Byggmaterial, för närvarande verksam vid LKAB.


Kontakt