Projekt 11153 Avslutat System för riskhantering i byggprocessen

Projekttid

Sammanfattning

Forskning vid KTH med syfte att bygga upp en kunskapsplattform för riskhantering i byggprocessen och särskilt att utveckla ett system för riskhantering vid byggande i jord och berg där olika typer av risker kan hanteras.

Arbetet redovisas i rapporten "Effektivare riskhantering vid byggande i jord och berg", Staffan Hintze, KTH och Skanska Teknik (47 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt