Projekt 11753 Avslutat Realtidsoptimering av krossanläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Projektet ingick i en serie projekt, där krossanläggningar studerades och beskrevs i modeller, som användes för simulering och optimering av processerna.

Slutredovisningen utgörs av licentiatuppsatsen "Realtidsoptimering av krossar för bergmaterial", Erik Hulthén, Chalmers.

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt