Projekt 12325 Avslutat Uppdatering av systemet RBK auktoriserad fuktkontrollant - betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

RBK-systemet har varit i bruk sedan 1999. På senare tid har flera forskningsprojekt, erfarenheter från utförda mätningar och revidering av BBR och Hus AMA medfört ett behov av uppdatering av systemet.

I detta projekt har man inhämtat underlag och genomfört en revidering av "Manual fuktmätning i betong". Manualen är systemets "hjärta" och är tänkt att uppdateras fortlöpande när ny kunskap föreligger i form av forskningsresultat och erfarenhet från utförda fuktmätningar. Spridningen kommer att ske genom SBUF, genom uppdatering av webbplatsen www.rbk.nu samt genom direktutskick till alla fuktkontrollanter som är auktoriserade och verkar inom systemet. Projektresultatet har även redovisats under RBK:s informationsdag hösten 2010.

Slutredovisningen utgörs en beskrivning av genomfört arbete - uppdatering av "Manual fuktmätning i betong". Manualen kan laddas ner kostnadsfritt från Rådets för Byggkompetens (RBK:s) webbplats www.rbk.nu

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt