Projekt 10054 Avslutat Implementering och vidareutveckling av systemet RBK Auktoriserad fuktkontrollant, betongkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet byggde upp ett rikstäckande nät med RBK-auktoriserade fuktkontrollanter för betongkonstruktioner för att säkerställa att fukt i betong mäts och dokumenteras på ett tillförlitligt sätt över hela landet. Mer information återfinns på www.rbk.nu

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
Relaterade projekt