Projekt 11799 Avslutat Effektiviseringspotential vid produktion av platsbyggda flerbostadshus av betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Platsbyggda betongstommar för bostäder studerades via fallstudier och simulering. Aktiviteter och försörjningskedjor kopplade till produktionen granskades. Målet var att effektivisera produktionen och därmed åstadkomma lägre byggkostnad med bibehållen byggteknisk kvalitet. Samfinansiering med Boverket, Cementa, Svenska Fabriksbetongföreningen och materialleverantörer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Platsgjutna stommar för flerbostadshus - Beskrivning av stombyggnadsprocessen idag och metod för analys av effektiviseringsmöjligheter", Robert Larsson, LTH (82 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt