Projekt 11705 Avslutat Kvinnors Byggforum - Hur tar vi mer plats

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I syfte att skapa samtalsforum och stärka kvinnliga nätverk i branschen genomfördes seminarieserien "Hur tar vi mer plats?". Seminarieserien omfattade tre seminarietillfällen och hölls i Stockholm hösten 2006 - vintern 2007. Kvinnors Byggforum ville med seminarieserien rikta uppmärksamheten på den utvecklingspotential som finns i att kvinnors kompetens får sitt rätta utrymme i branschen.

Projektansvarig
  • Veidekke Bostad
Projektledare
Relaterade projekt