Projekt 11265 Avslutat Skriften "Att bygga på kvinnors kunskap"

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att producera en skrift där sakkunniga medlemmar i föreningen Kvinnors Byggforum visar hur och förklarar varför vissa sätt att gestalta och bygga hus är utmärkta i kvinnors och mäns brukarperspektiv. Som illustrationer till budskapet har använts foton och teckningar av verkliga bostäder och närmiljöer. Illustrationerna förklaras med korta motivtexter där det framgår varför Kvinnors Byggforum bedömer lösningen som utmärkt, dels varför byggherren och entreprenören valde just den lösningen och, i möjligaste mån, vilka ekonomiska och marknadsmässiga effekter lösningarna hade.
Resultatet utgörs av skriften Bygga på kvinnors kunskap (176 s), Kvinnors Byggforum, Svensk Byggtjänst.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt