Projekt 12279 Avslutat Stomljudsdämpning av rörsystem i byggnader - informationsbroschyr

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

SBUF projektet 11941 (om dämpning av stomburet ljud från installationer) ledde fram till några principlösningar som är intressanta för VVS-branschen, men de behöver utvecklas och göras mer tillgängliga.

I föreliggande projekt producerades en broschyr med kortfattade och illustrerade instruktioner för var och när det krävs åtgärder, hur ljuddämpande produkter ska monteras, vilka risker som finns, samt hur ljuddämpande tilläggsåtgärder kan genomföras i praktiken. Instruktionerna utformas med fokus på praktiska tillämpningar, med korta texter, illustrationer och fotografier.

Projektet syftade till att främja att tillverkare och grossister utvecklar och lagerför genomtänkta ljuddämpande produkter för VVS-installationer, till exempel svep, klammor, pendlar och liknande.

Slutredovisningen utgörs av handboken "Ljud från rörinstallationer - en handbok", Christian Simmons (22 sidor).

Projektansvarig
  • VVS Företagen
Projektledare
Relaterade projekt