Projekt 10010 Avslutat Miljöstyrning av drift- och underhållsåtgärder på vägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Forskning vid KTH/CDU. Kunskapssammanställning, inventering av miljökrav, fallstudier med uppföljning av miljökrav i entreprenader.

Forskningsarbetet har resulterat i doktorsavhandlingen "The application of environmental requirements in procurement of road maintenance in Sweden", Charlotta Faith-Ell, KTH, samt den svenska sammanfattningen Tillämpning av miljökrav i upphandlingar av grundpaket drift (18 sid).

Projektansvarig
  • Peab
Projektledare
  • Berit Balfors, KTH
Relaterade projekt