Projekt 7022 Avslutat Samhälleliga konsekvenser till följd av konkurrensutsättning inom drift och underhåll av vägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Slutredovisningen utgörs av licentiatavhandlingen "Konkurrensutsättning och dess samhälleliga konsekvenser - fallet drift och skötsel av vägar", Richard Österberg, KTH (137 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Lars-Olof Persson
Relaterade projekt