Projekt 10011 Avslutat Samhälleliga konsekvenser till följd av konkurrensutsättning inom drift och underhåll av vägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid KTH/CDU. Klarläggande av problem och konsekvenser till följd av pågående strukturomvandling vid konkurrensutsättning av drift och underhåll av vägar. Samhällsekonomiska, företagsekonomiska och sociala effekter behandlas. Samfinansiering med KFB, Vägverket och Vägverket Produktion.

Projektet slutredovisning utgörs av doktorsavhandlingen "Contracting out Public Services", Richard Österberg, KTH (235 sidor med bilagor). Doktorsavhandlingen sammanfattas på svenska i publikationen "Samhälleliga konsekvenser av konkurrensutsättning inom drift och underhåll av vägar"

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
  • Lars Olof Persson, KTH
Relaterade projekt