Projekt 11115 Avslutat Metod och utrustning för gipsmontering kring kanaler.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet har avsett utveckling av metodik och utrustning för förenklad montering av gipsskivor kring ventilationskanaler, kabelstegar etc i bostäder och kontor. Omfattade utformning av skenor och provning med avseende på funktion och montage. Samfinansiering med ALMI.
Utvecklingsarbetet redovisas i rapporten Gipsmontering vid kanaler - ny metod och monteringsprofil, PeO Axelsson/Lars-Erik Hallgren i samarbete med RM Bygg Hedemora (19 sid). Markanta tids- och kostnadsbesparingar uppnås med den nya metoden enligt rapporten.

Den slutliga utformningen av systemet inkl monteringsbeskrivning framgår av rapporten Utveckling av metod och utrustning för gipsmontering kring kanaler, Rönnberg och Mattsson Bygg AB, Hedemora (9 sid).

Projektansvarig
  • Rönnberg & Mattsson Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt