Projekt 11471 Avslutat Gipsmontering vid kanaler

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att genomföra och utvärdera en brandprovning av ett tidigare utvecklat system för inklädning av ventilationskanaler. Utfördes i samarbete med SP.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Utveckling av metod och utrustning för gipsmontering kring kanaler", Rönnberg och Mattsson Bygg AB, Hedemora.

Projektansvarig
  • Rönnberg&Mattsson Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt