Projekt 13310 Avslutat Effektivare hyrprocess, etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad
Webbplats

Sammanfattning

I takt med att maskiner och utrustning allt mer hyrs har hyresaffären blivit en växande andel av kostnaderna för byggproduktion. Samtidigt är det administrativt betungande att hantera allt från maskinplaner och beställningar till mottagning, fakturering och returer. Till övervägande del är den hanteringen manuell och det finns begränsat med systemstöd hos entreprenörer och installatörer för denna del av verksamheten.
De resultat och de uppskattningar av effekterna av att använda standarden som har gjorts ii pilotprojekten är tillräckligt bra för att branschen ska våga satsa på införande. För de flesta blir det ändå ett långsiktigt arbete att införa ett nytt arbetssätt, anpassa system och rulla ut arbetssättet till alla arbetsplatser och hyresdepåer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Effektivare hyrprocesser", Peter Fredholm, BEAst (11 sidor. För övrigt material hänvisas till BEAsts webbplats).

Projektansvarig
  • JM AB Centrala inköp
Projektledare
Relaterade projekt