Projekt 12166 Avslutat Informationsöverföring om hyresmaskiner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

Hyresmaskiner omsätter betydande belopp och är en av de stora inköpsposterna, men i dagsläget med mycket begränsad möjlighet till uppföljning. NCC, Peab, Skanska och Svevia har behov av att få bättre kunna planera, kontrollera och följa upp de maskiner som hyrs till verksamheten. Inom ramarna för BEAst och i samarbete med Swedish Rental Association avsåg projektet att ta fram en branschstandard för informationsöverföring om hyresmaskiner. Det ger entreprenörerna en möjlighet att kontinuerligt följa upp verksamheten och bättre planera inhyrningsbehovet av maskiner.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Informationsstandard för hyra av maskinutrustning", Peter Fredholm, BEAst (4 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction AB
Projektledare
Relaterade projekt