Projekt 11766 Avslutat FRYSTEKNIK. Utveckling av förundersökningsmetoder i samband med tunnelbyggande i dåligt berg. Verifiering av metoder och teorier i Möllebackzonen, Hallandsåsprojektet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Frysning av jord och berg är en vanligen säker metod att stabilisera och/eller täta "byggnadsmaterialet" i samband med exempelvis tunnelbyggnad. Utvecklingsprojektet var en förstudie av frysning av jord på mycket stort djup. Syftet var att öka förståelsen för hur jord- och bergmaterialet uppträder under frysnings- och tiningsprocessen med hänsyn till förundersökningsmaterial.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Frysteknik - Utveckling av förundersökningsmetoder i samband med tunnelbyggande i dåligt berg", Teddy Johansson et al, Skanska (10 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Teknik
Projektledare
Relaterade projekt