Projekt 12899 Avslutat Fortsättning revidering ISO 12006

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt avser arbete att färdigställa arbetet med revideringen av standarden ISO 12006-2 till en DIS-version, Draft International Standard. ISO 12006-2 behandlar "Strukturering av information om byggnadsverk - Del 2: Ramverk för klassificering av information".

Arbetet har tidigare genomförts inom ramen för SBUF-projekt 12632 "Revidering av ISO 12006-2" och har pågått i två etapper år 2012 och 2013.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Fortsatt revidering av ISO 12006-2", Anders Ekholm, LTH, och Lars Häggström, Systematiktjänst (tio sidor).

Projektansvarig
  • Skanska
Projektledare
Relaterade projekt