Projekt 12169 Avslutat Energiåtervinning med hjälp av dränagevatten från tunnlar - Konceptutveckling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Under stora delar av året värms tunnelarbetsplatser, exempelvis förråd och verkstadstält, normalt upp med hjälp av direktel. Samtidigt sker ofta bortdränage av relativt stora mängder tunnelvatten. Tunnelvattnet innehåller energi (värme) som med hjälp av värmeväxlare/värmepumpar skulle kunna utnyttjas för att värma upp lokaler på arbetsplatsen. Projektet syftade till att utveckla ett enkelt koncept med en portabel enhet för att utvinna energi (skapa värme) ur dränagevatten från tunnlar.

Slutredovisningen utgörs av förstudierapporten "Energiåtervinning med hjälp av dränagevatten från tunnlar", Hans Pilebro et al (11 sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt