Projekt 14331 Pågående Säkrare TMA-avstängningar vid vägarbeten

Projekttid

Sammanfattning

Olyckor i samband med vägarbeten av kortvarig eller tillfällig karaktär är tyvärr vanligt och både vägarbetare och trafikanter drabbas. Försäkringsbolagen uppger att 30–40 st TMA-skydd skrotas årligen och Trafikverket att ca 70st TMA-påkörningar sker årligen.Med hjälp av tekniska lösningar som radar och kameror vill vi undersöka möjligheterna att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö vid vägarbeten genom färre olyckor samt skapa bättre förståelse för orsaken till olyckor.Projektet syftar till att demonstrera ett system bestående av radar, kameror och larmsystem för att öka säkerheten vid en vägarbetsplats. Detta görs genom att mäta trafikanters hastighet, kontroll av att buffertzoners längd är korrekta samt att inga obehöriga fordon eller människor finns inom buffertzonen. Systemet ska kunna larma i realtid om farliga omständigheter uppstår och samla statistik om hur trafikanter och arbetare beter sig runt arbetsplatsen.Det påkörningsskydd som används vid intermittenta vägarbeten är TMA-fordon (Truck Mounted Attenuator) dvs lastbilar med ”krockkudde”. Fordonen har utöver påkörningsskyddet ofta även en ”ljuspil” eller ljustavla som fungerar som trafikledningsbudskap för trafikanten. I projektet kommer TMA-fordonet utrustas med radar, kameror samt siren och varningslampa.Projektets övergripande mål är att öka säkerheten för såväl vägarbetspersonal som trafikanter samt öka kunskapen om hur både trafikanter som personal beter sig vid en vägarbetsplats.

Projektansvarig
  • Svevia AB
Relaterade projekt