Projekt 12824 Avslutat Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMA-avstängningar vid fasta vägarbeten.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Projektet syftade till att testa, utnyttja och integrera befintlig teknik för att skapa ny tekniska lösningar som leder till minskad miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö samt en lägre totalkostnad.

TMA (Truck Mounted Attenuator) är ett påkörningsskydd som används vid vägarbeten. Så kallade TMA-bilar består ofta även av en "ljuspil" eller trafikledningstavla som fungerar som trafikledningsbudskap för trafikanten. Projektet syftar till att installera extra batteripaket samt laddfrånskiljare för att driva trafikledningstavla utan att behöva ha bilen på tomgång vid fasta vägarbeten. Laddfrånskiljaren ser till att det extra batteripaketet försörjer trafikledningstavlans strömbehov då bilen är avslagen och laddas med hjälp av fordonets egna laddsystem när bilen är i bruk utan att dra ur fordonets egna batteripaket.

Fordon som arbetar i fasta avstängningar kan reducera sin kostnad med drygt 20 000 kr per år. Det finns knappt 300 TMA-fordon i Svevia som har cirka 50 % av marknaden så uppskattningsvis borde det finnas cirka 600 TMA-fordon i Sverige.
Om en tredjedel av dessa TMA-fordon antas jobba till stor andel med fasta avstängningar så innebär detta att en besparingspotential på cirka 4 miljoner kronor per år i Sverige. Den minskade bränsleförbrukning och därmed även miljöpåverkan uppgår till cirka 2500 liter diesel per år och fordon.
Arbetsmiljö förbättras genom minskat buller och minskade avgasutsläpp då TMA-bilen stängs av. Dock är bullereffekten relativt marginell dagtid då övrig trafik alstrar betydande andel buller oavsett.

Investeringen är lönsam för den större andelen av TMA-fordon då den är effektiv även vid relativt liten andel tomgångskörning. Detta beror på att installationen är relativt billig jämfört med det bränsle som sparas in och endast 10 % reducering av tomgångskörningstid räcker i för TMA-fordon med normal årsarbetstid.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMA-avstängningar vid fasta vägarbeten", Andreas Bäckström, Svevia (sex sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare
Relaterade projekt