Projekt 11342 Avslutat Planeringsspel för utbildning i bygg- och anläggningsföretag

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla ett utbildningsmaterial i form av ett planeringsspel som ska:
- stimulera kursdeltagarnas intresse för planering
- ge möjlighet för kursdeltagarna att tillämpa kunskaper som erhållits t ex i det tidigare utvecklade interaktiva utbildningsmaterialet för byggplanering
- ha övningar som skall lösas i grupper med deltagarnas samlade kompetens
Samarbete med Byggnadsekonomi, LTH, och företag inom FoU-Syd.
Projektet redovisas i rapporten Planeringsspel för bygg- respektive anläggningsföretag (bestående av elektronisk information, dokument och instruktioner för att genomföra spelet), Mats Persson, LTH.


Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier, FoU-syd
Projektledare
Relaterade projekt