Projekt 11164 Avslutat Interaktiv planeringsutbildning i bygg- och anläggningsföretag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Projektet har tagit fram ett effektivt utbildningsmaterial i planering som ställs till byggbranschens förfogande till låg kostnad och som på bredden kan medverka till en höjd planeringskompetens. Samarbete med LTH och BFgruppen AB.

Projektansvarig
  • Sveriges Byggindustrier Service AB
Projektledare
Relaterade projekt