Projekt 13648 Avslutat Alternativa metoder för att studera vidhäftning i halvvarm asfaltmassa

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den låga temperaturen vid tillverkning av halvvarm asfaltmassa resulterar i att massan oftast innehåller vatten efter tillverkning. Vattnet i sig försvagar massan eftersom den har större benägenhet än bitumen att fästa vid stenytan. Därför tillsätter vi idag vidhäftningsmedel i asfaltmassan, den fungerar som en länk mellan stenytan och bitumenet. På så sätt blir massan inte lika känslig för vatten.

Projektet utvärderade en metod, SS-EN (12697-12) metod C, för att kontrollera vidhäftningen i en färdig halvvarm asfaltmassa. Metoderna vi i dag använder i Sverige tar relativt lång tid att utföra. Metod C som ska utvärderas är snabbare och används i dag, exempelvis i Finland.

Slutredovisningen utgörs av rapporten ”Alternativa metoder för att studera vidhäftning i halvvarm asfaltmassa, Evelina Larsson, Peab.

Projektansvarig
  • Peab Asfalt AB
Projektledare
Relaterade projekt